úvodní strana
Neděle - 25.12.2016 Na úvod Nastavit jako domovskou stránku   Přidat do oblíbených  
Firmy Reality Práce Pozvánky/Akce Fotoreportáže Slevové kupony Inzerce

Prohledat odkazy : v této kategorii všude v odkazech
Novinky
Poslední zaregistrovanou firmou na Info-blansko.cz: EFEKTpyro... více zde


Program kin Blanenska... více zde


Sleva až 30% na nákup nového kola byla přidána na Info-blansko.cz... více zde


Chcete mít reklamu bannerem na Info-blansko.cz, ale cena se Vám zdá vysoká? Využijte slevovou akci právě teď!... více zde


Přihlášení
Jméno :
Heslo :
Počasí
Anketa

Máte práci nebo si ji hledáte?

30%
23%
24%
23%
Podpora
 
Horoskopy

Horoskopy na dnešní den
Beran Býk Blíženci
Rak Lev Panna
Váhy Štír Střelec
Kozoroh Vodnář Ryby
Reklama

ODKAZY - Turistika, hrady a zámky


Nový hrad

Jižně od města Blanska stojí na hřebenu mohutného ostrohu, který obtéká ze tří stran řeka Svitava, jeden z nejvýznamnějších moravských hradů - Nový hrad u Adamova. Jeho stavba, který byla již zříceninou a v poslední době se opravovala, stojí na místě předsunutého opevnění hradu původního, který je nazýván jako "Starý hrad" a jehož zbytky se nacházejí severozápadně. Vznik Nového hradu je zahalen tajemstvím, dle archeologických nálezů je kladen do 14. století, kdy měl být postaven jako náhrada za hrad Obřany, který byl zničen při trestné výpravě roku 1316. Nový hrad, resp. jeho původní část byla nesprávně zaměňována za hrad Vildenberk, který stál skutečně poblíž Pozořic, nedaleký Čertův hrádek u Olomučan či Ronov, který leží jižně od Adamova a s nímž má Nový hrad určitou souvislost. Hypoteticky se totiž předpokládá, že Nový hrad patřil Ronovcům, kteří jej předali markraběti a pro správu zbytku panství zřídili Ronov. Jiní badatelé se domnívají, že to byl Ronov, který byl postaven jako náhrada za zničené Obřany a jehož význam zbudováním Nového hradu postupně upadal. První písemná zpráva o Novém hradu je až z roku 1381, kdy se píše o "nových hradech" což odpovídá tomu, že se skládal ze dvou částí. Až do roku 1411 je majetkem moravského markrabího Jošta, který jej zastavil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. Po smrti Joštově 18. 1. 1411 se hrad stal majetkem krále Václava IV., který jej roku 1419 zastavil Pročkovi z Habrovan. Ten však nedodržel všechny zástavní podmínky a hrad se dostává zpět do zástavy Vaňkovi Černohorskému, který nejprve finančně vypomáhá králi Zikmundovi, avšak později se stává přívržencem husitů. V roce 1423 Nový hrad oblehlo a obsadilo vojsko biskupa Jana Železného, avšak ne na dlouho. Rod Černohorských drží hrad i nadále, po Vaňkovi dědí zboží jeho syn Oldřich a po něm Jindřich Černohorský z Boskovic. Po nástupu Jiřího z Poděbrad a Kunštátu na královský trůn drží Nový hrad právě rod z Kunštátu. Roku 1466 král Jiří zapsal hrad Čeňkovi z Kunštátu za 1300 kop grošů. V letech 1469-1470, v době probíhajících česko-uherských válek, obléhá Nový hrad vojsko uherského krále Matyáše Korvína. Krátce po jeho dobytí počátkem roku 1470 zastavuje Matyáš hrad Dobešovi Černohorskému z Boskovic, který jej drží spolu se svým bratrem Benešem. Ti jako reakci na nedávné válečné události staví na místě jedné z obléhacích bašt novou stavbu hradu, která se dodnes připomíná pamětní deskou z roku 1493 umístněnou nad branou Nového hradu. Z původního hradu, jehož velká část byla pravděpodobně rozebrána na tuto stavbu, zbylo jen torzo. Po smrti Dobeše Černohorského spravuje hrad jeho bratr Beneš, který dostává od krále svolení ke stavbě rybníků a mlýnů a zvláštní výsady, týkající se hamrů, hledání rud a spotřeby dřeva. Beneš umírá roku 1507 a Nový hrad připadá jeho čtyřem synům. V roce 1526 převzali v Černé Hoře a na Novém hradě otcovské podíly bratří Jaroslav a Tas Černohorští, roku 1530 se Tas se svým bratrem srovnává a panství drží sám. Po jeho smrti roku 1542 nastávají o dědictví třenice a panství je až roku 1548 přiznáno bratřím Jiříku Kryštofovi a Oldřichu Kryštofovi z Boskovic. Roku 1557 získává novohradské zboží Albrecht Černohorský z Boskovic, za jehož držení k panství patří kromě hradu též harmy dědičné, pustá ves Polom a Rudy Železné, vsi Olomučany, Habrůvka, Březina, Babice s kostelním podacím, na Ejvanově dva kostelíky, Kanice, Jinačovice, Bílovice, Autěchov, Jehnice atd. V roce 1562 král Ferdinand uskutečnil své předchozí rozhodnutí, že Nový hrad, který doposud markrabí a králové dávali jen do zástavy, popustí se vším příslušenstvím v dědičný majetek rodu z Boskovic. Roku 1572 Albrecht Černohorský umírá panství přechází na jeho bratra Jana Šemberu z Boskovic, jehož smrtí roku 1597 vymírá rod po meči. Rozsáhlý majetek dědí jeho dvě dcery, přičemž Nový hrad získává tehdy ještě neprovdaná Kateřina Černohorská, která si roku 1597 bere za manžela Maxmiliana z Lichtenštejna. V roce 1643 táhnou krajem švédská vojska, ale o dobytí pevného hradu, jež se stal úkrytem osob, majetku i listin, se nepokoušejí. Ten již patří Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna, který jej dědí po Maxmiliánovi, jež umřel bezdětný. Třicetiletá válka vrcholí a roku 1645 švédská vojska obléhají Brno. I tehdy se Nový hrad stává útočištěm, i tehdy je dobře opevněn a vybaven zbraněmi z blízkých hamrů, a proto se Švédové rozhodují obsadit jej lstí. Pověst praví, že jim to umožnil jistý Vavřinec Vokoun z Olomučan, který jim ukázal tajnou stezku ke hradu. Švédové nic netušící obránce hradu přepadli a Nový hrad bez boje obsadili. Obrovská kořist byla odvezena ve 20 vozech do švédského ležení před Brnem, hlavní věž byla pobořena a hrad byl vypálen. Shořelo zde velké množství knih, listin a na pergamenech psaných privilegií. Jak pověst praví, Vokoun byl za zradu svržen do propasti, která se nazývá Vokounka. Existenci Vokouna se však nepodařilo potvrdit a zdá se, že švédského plukovníka Kallenberga s 500 muži dovedl tajně k hradu český emigrant Šlejnic, bývalý majitel blanenského panství. V roce 1655 byl hrad ještě v sutinách, ale koncem 17. století byl zřejmě částečně opraven a sloužil jako příbytek myslivce. Důkladnější oprava proběhla až roku 1703 a o rok později se dovídáme, že hrad byl opevněn před hrozícím nebezpečím rebelů. V letech 1800 - 1807 byly provedeny historizující úpravy a vybudována věž, která stála 2.935 zl. 62 kr. Když se v letech 1843 - 1848 stavěla železniční dráha Brno - Česká Třebová, která vede též tunelem v kopci pod Novým hradem, byla tato velmi vysoká věž snížena, protože panovaly obavy, že se vlivem otřesů zřítí. Nový hrad, který od počátku 19. století sloužil jako lovecký zámeček Lichtenštejnů, se stal roku 1920 majetkem státu. Zásluhou Českého svazu ochránců přírody byl zchátralý hrad opravován, a přesto, že se vedou diskuse o vhodnosti některých architektonických zásahů, patří dnes tento romantický objekt k jedním z nejhezčích moravských hradů. Původní část hradu, zvaná jako Starý hrad, byla dvojdílná. Do dnešních dob se z ní zachovaly příkopy, zbytky základů hradeb a fragment věže. Nový hrad má tvar obdélníka a vchází se do něj padacím mostem přes ve skále vylámaný příkop. Do hradu přijdeme věžovým stavením na nádvoří. Po pravé straně se nachází hláska, hlavní palác a osmiboká polygonální věž. Hrad je obehnán vysokou zdí s dochovaným parkánem. Nový hrad je přístupný v sezóně za příznivého počasí od úterka do neděle, mimo sezónu po domluvě na telefonním čísle 0506/446221. Hrad leží v přírodní rezervaci a přístup k němu je možný jen pěšky. Nejkratší cesta k němu vede z místa, kde je řeka Svitava překlenuta mostem silnice Blansko-Lipůvka, strmou pěšinou do kopce po červené turistické stezce. Z Olomučan je to pěknou cestou téměř po rovině po červené stezce. Od Blanska po zelené přes Čertův hrádek a těsně před hradem po červené. Z Adamova též po zelené stezce a před hradem tentýž kousek po červené.

Prameny:
Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku
Kolektiv autorů, Hrady a zámky na Moravě


Další prameny:
- L. Hosák, M. Zemek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I
- V. Nekuda, J.Unger, Hrádky a tvrze na Moravě
- Ervín Černý-Křetínský, Nejstarší historie hradu a městečka Holštejna a panství holštejnského
- Pavel Krejcar, O Hradisku a založení Svitávky
- Josef Pilnáček, Paměti města Blanska a okolních hradů
- R. Procházka, M. Plaček, Hrad v Doubravici nad Svitavou
- L. Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské© 2007 Info Blansko. Všechna práva vyhrazena.
| MYCON | Řízení rizik | Levné letenky | Riadenie rizík | Řízení rizik |

"));