úvodní strana
Pátek - 14.07.2017 Karolína Na úvod Nastavit jako domovskou stránku   Přidat do oblíbených  
Firmy Reality Práce Pozvánky/Akce Fotoreportáže Slevové kupony Inzerce

Prohledat katalog :
Novinky
Poslední zaregistrovanou firmou na Info-blansko.cz: EFEKTpyro... více zde


Program kin Blanenska... více zde


Sleva až 30% na nákup nového kola byla přidána na Info-blansko.cz... více zde


Chcete mít reklamu bannerem na Info-blansko.cz, ale cena se Vám zdá vysoká? Využijte slevovou akci právě teď!... více zde


Přihlášení
Jméno :
Heslo :
Počasí
Anketa

Máte práci nebo si ji hledáte?

30%
23%
24%
23%
Podpora
 
Horoskopy

Horoskopy na dnešní den
Beran Býk Blíženci
Rak Lev Panna
Váhy Štír Střelec
Kozoroh Vodnář Ryby
Reklama

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY


VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY SERVERU www.INFO-BLANSKO.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky využívání služeb internetového serveru www.info-blansko.cz stanovují pravidla a principy mezi provozovatelem a uživatelem těchto služeb na internetovém serveru www.info-blansko.cz.

Provozovatelem serveru (dále jen ,,provozovatel“) je Ing. Filip Kreif, IČ 74566601.

Server www.info-blansko.cz je určen všem subjektům, hodlajícím, v souladu s dobrými mravy prezentovat svou firmu na www.info-blansko.cz, nabízet své výrobky a služby, hledat či nabízet práci, reality, slevové kupony, podávat pozvánky, inzeráty a jiná sdělení.

Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY INZERCE

Na serveru www.info-blansko.cz je možné uveřejňovat jen veřejné firemní informace, personální či realitní inzerci, pozvánky, fotoreportáže, slevové kupony, inzeráty a jiná sdělení, za jejichž účelem byl server zpřístupněn veřejnosti. Za jejich obsah je zodpovědný objednatel (uživatel), nikoliv provozovatel serveru www.info-blansko.cz.

Provozovatel poskytuje služby na základě bezplatného předchozího zaregistrování se uživatele prostřednictvím elektronického registračního formuláře na serveru www.info-blansko.cz. Cena služeb je stanovena na základě ceníku ,,Reklamy a inzerce" platného v den uskutečnění objednávky.

Na serveru www.info-blansko.cz je možné vkládat pouze inzerci na 1 pozici. Není možné sem vložit např. 1 inzerát na více pracovních pozic. Takové inzeráty budou automaticky odstraněny ze systému. Odstraněním takového záznamu ze systému nezaniká právo provozovatele serveru www.info-blansko.cz na odměnu za jeho zveřejnění.

Na serveru www.info-blansko.cz není možné vkládat politické, propagující, urážející texty, náboženská vyznání či texty překračující hranici slušného vkusu a texty podvodného charakteru. Takové zápisy budou ze serveru odstraněny. Tím, že provozovatel odstraní zakázaný zápis či text, mu nezaniká právo požadovat odměnu za něj po uživateli dle platného ceníku. Za obsah sdělení a jeho gramatickou správnost je odpovědný jeho uživatel.

Provozovatel serveru www.info-blansko.cz si však ponechává právo na stylistické úpravy neměnící obsah sdělení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Právo provozovatele na fakturaci vzniká dnem objednání služeb objednatelem.

Na základě objednávky uživatele je provozovatelem serveru www.info-blansko.cz uživateli zaslána předfaktura.

Uživatel se zavazuje splatit předfakturu řádně a včas bankovním převodem nebo vkladem na účet provozovatele serveru www.info-blansko.cz ve stanoveném termínu splatnosti. Vložení zápisu či inzerátu bude provedeno vždy neprodleně po připsání fakturované částky ve prospěch peněžního účtu provozovatele serveru www.info-blansko.cz nejpozději však do 10 dnů.

Provozovatel zajistí řádné umístění zápisu či inzerátu dle objednávky uživatele, resp. dle možností provozovatele. V případě nevyužití objednaných služeb nemá uživate právo na vrácení uhrazené odměny či její části.

V případě, že není provozovatel serveru www.info-vyskov.cz písemně informován nejpozději 30 dnů před ukončením roční registrace v katalogu firem o úmyslu inzerenta neprodlužovat roční registraci, má se za to, že svou tento registraci hodlá prodloužit i pro další období. V takovém případě je provozovatel serveru oprávněn vystavit předfakturu za registraci v dalším období a inzerent je povinen tuto řádně a včas uhradit.

Daňový doklad (fakturu) provozovatel serveru www.info-blansko.cz odešle do 15 dnů od přijetí úhrady uživatelem na adresu zaregistrovanou na serveru www.info-blansko.cz .

Při opoždění platby za objednané služby o 14 dnů, bude uživateli další možnost zápisů zamítnuta a veškeré vklady objednatele na serveru www.info-blansko.cz budou odstraněny. K jejich opětovnému obnovení dojde až po zaplacení celé fakturované částky.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dle dohody smluvních stran zůstanou všechny informace, které si obě strany v rámci obchodního vztahu vyměnily, důvěrné. Provozovatel serveru www.info-blansko.cz si ponechává právo na změnu všeobecných podmínek, obchodních podmínek a podmínek inzerce, a tyto jsou pro objednatele platné vždy v aktuálním znění.

Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoliv vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služeb, či únikem informací.

Uživatel dává veškeré informace o své osobě či firmě provozovateli internetového serveru www.info-blansko.cz dobrovolně, je si vědom možných rizik s tím spojených, a nebude v žádném případě po provozovateli serveru www.info-blansko.cz žádat náhradu jakékoliv škody.

To platí i pro nároky na náhradu škody v důsledku smlouvy nebo jednání osob odpovědných za chod serveru v nedbalosti, a to i v případě, že na možnost vzniku byly tyto osoby upozorněny.

Pokud si uživatel stránek www.info-blansko.cz pořídí kopii jakéhokoliv materiálu z těchto stránek, činí tak dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Jakákoliv rada a informace, které uživatel stránek www.info-blansko.cz získá v ústní nebo písemné podobě od provozovatele portálu www.info-blansko.cz, není důvodem ke vzniku žádné záruky.

Provozovatel serveru www.info-blansko.cz, v žádném případě neručí za správnost údajů na tomto portálu zveřejněných. Každý, kdo zde nalezne veřejně dostupné informace o svém podnikání, jako např. adresa, tel. a další, má právo požádat o jejich výmaz. Jelikož je o této možnosti každý uživatel poučen, nemá právo požadovat jakoukoliv náhradu škod po provozovateli serveru www.info-blansko.cz.

Provozovatel serveru www.info-blansko.cz se zavazuje udržovat chod serveru tak, aby nebylo narušeno plnění objednávky. Tato povinnost se však nevztahuje na dobu nezbytně nutnou pro údržbu a opravy serveru.

Provozovatel serveru www.info-blansko.cz prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost poskytovaných služeb internetového serveru www.info-blansko.cz.

Pokud někdo z uživatelů serveru www.info-blansko.cz záměrně způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi nebo jiným osobám, odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje (včetně výdajů za právní zastoupení) vzniklé v důsledku takové poruchy.

Provozovatel serveru www.info-blansko.cz má bydliště na území ČR, stránky www.info-blansko.cz byly vytvořeny v souladu s právním řádem ČR a jsou řízeny z ČR. Vzhledem k tomu, že jejich návštěvnost je možná i ze zahraničí, vylučujeme jejich právní napadení, ve smyslu odporování cizímu právnímu řádu.

Jako registrovaný uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti souhlasíte s tím, že provozovatel Vám je oprávněn zasílat obchodní sdělení, zprávy obsahující informace o novinkách, které portál www.info-blansko.cz nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem a o produktech třetích osob, které jsou ve vztahu s provozovatelem.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, pak tyto stránky nejsou určeny pro Vás a my Vás žádáme, abyste je více nenavštěvoval/a.

© 2007 Info Blansko. Všechna práva vyhrazena.
| MYCON | Řízení rizik | Levné letenky | Riadenie rizík | Řízení rizik |

"));